مقاله

دیدگاه تیپ شخصیتی شما نسبت به مسئله احترام اینگونه است

اشتراک گذاری این مطالب در:

همه ما دوست داریم محترم باشیم. در واقع از اینکه با ما برخوردی با احترام صورت بگیرد، لذت می‌بریم. اما واقعیت این است که نگاه هر یک از ما با تیپ‌های شخصیتی مختلف درباره احترام متفاوت است. مثلا برخی از افراد به دنبال دریافت احترام از واکنش‌های عملی دیگران نسبت به خود هستند، در حالی‌که عده‌ای دیگر احترام را هم در عمل و هم در کلام سایرین طلب می‌کنند. در واقع، نوع نگاهی که هر کس با تیپ شخصیتی مخصوص به خود نسبت به مقوله احترام دارد و میزان انگیزشی که با دریافت احترام از سوی دیگران در او ایجاد می‌شود، متفاوت و قابل‌بررسی است. اگر به دنبال ایجاد ارتباطات صحیح و مؤثر در برخورد با دیگران در زندگی هستیم حتما لازم است که با شناخت از تیپ‌های شخصیتی مختلف به زاویه دید افراد پی ببریم. مثلا گاهی تلقی شخصی دیگر از احترام با ما کاملا متفاوت است. این تفاوت می‌تواند موجب سؤتفاهم‌هایی در رابطه و تخریب آن بشود. در ادامه از ۴ گروه کلی تیپ‌های شخصیتی و نوع نگاه آنها به مقوله احترام می‌پردازیم. در واقع، در این متن به دیدگاه تیپ‌های شخصیتی مختلف نسبت به اهمیت محترم شمارده شدن از سوی دیگران پرداخته شده است.

نمیدونی تیپ شخصیتیت چیه؟
روی دکمه زیر کلیک کن و تست بده

دیدگاه تیپ های شخصیتی مختلف نسبت به احترام

دیدگاه تیپ شخصیتی شما نسبت به مسئله احترام اینگونه است

شخصیت دیپلمات و نگهبان

۹۴ درصد از افرادی که در تیپ شخصیتی دیپلمات قرار می‌گیرند و ۹۳ درصد از شخصیت‌های نگهبان معتقد هستند که مورد احترام قرار گرفتن از سوی دیگران در زندگی بسیار حائز اهمیت است. شخصیت‌های دیپلمات در پی ایجاد هماهنگی و درک دیگران هستند. این دو نیز بدون وجود احترامی دوسویه میان افراد قابل دست‌یابی نیست. دیپلمات‌ها به احترام، اهمیت زیادی می‌دهند و آن را در هر رابطه‌ای لازم و دلیلی بر ارتباط عمیق و معنادار می‌دانند.

مثلا شخصیت‌های ENFJ/T از جمله تیپ‌های شخصیتی است که بیشترین نیاز به وجود احترام را در روابط خود جستجو می‌کند. این افراد دوست دارند که بر دیگران تأثیر بگذارند و الهام‌بخش باشند. آنها همان‌قدر که دوست دارند به دیگران احترام بگذارند، میل به محترم شمارده شدن دیگران هم دارند. در واقع، آنها محترم شمارده شدن را نوعی واکنش مثبت از سوی جهان و آدمیان نسبت به خودشان می‌دانند. برای اینکه رفتارهای انگیزشی در این دسته از افراد توسعه پیدا کند باید از سوی دیگران به آنها احترام گذاشته بشود.

تیپ شخصیتی دیگر، شخصیت‌های نگهبان هستند که بیش از اینکه به انسان‌ها احترام بگذارند تمایل دارند تا به سیستم‌ها، سنت‌ها و قوانین احترام بگذارند. این افراد هم محترم شمارده شدن را نتیجه احترام گذاشتن و جاده‌ای دوسویه می‌بینند و برای آن احترام زیادی قائل هستند. علاقه و توجه آنها به چارچوب‌های اعتقادی و ذهنی‌شان باعث می‌شود که در مسیری مشخص حرکت کنند و به پای‌بندی زیاد، به ماندن در مسیر مطلوب خود تأکید داشته باشند. در واقع، مهم شماردن احترام در آنها بیش از آنکه معطوف به دریافت احترام از سوی دیگران برای خودشان باشد، متوجه دریافت احترام برای عقاید و نظرات‌شان است. عقایدی که جهان‌بینی خاص‌شان را منعکس می‌کند.

دیدگاه تیپ شخصیتی شما نسبت به مسئله احترام اینگونه است

شخصیت کاشف و تحلیل‌گر

بر خلاف دو تیپ شخصیتی که در قسمت قبلی مطرح شد، این دو گروه آنچنان به دنبال دریافت احترام از سوی دیگران نیستند.

البته در آمارگیری از این افراد، ۹۱ درصد از افراد تیپ شخصیتی کاشف و ۸۹ درصد از تحلیلگران به وجود احترام میان انسان‌ها کاملا معتقدند ولی در عمل و واقعیت، شخصیت مستقل این تیپ‌های شخصیتی طوری است که نیاز آنها به تأیید شدن از بیرون را کم می‌کند.

در تیپ شخصیتی کاشف نیز اگر افراد بیشتر به سمت ویژگی‌های احساسی متمایل باشند، به دنبال تأیید دیگران و دریافت احترام برای ایجاد رفتارهای انگیزشی در خود هستند و اگر در دسته افراد اهل منطق قرار بگیرند کمتر به مقوله دریافت احترام و … توجه می‌کنند.  شخصیت‌های تحلیل‌گر هم کسانی هستند که بیشتر با تکیه بر درکی که از محیط و وقایع به دست می‌آورند، به مسیر توسعه فردی در زندگی ادامه می‌دهند. بنابراین هر دوی این دو گروه از تیپ شخصیتی، برای ایجاد رفتارهای انگیزشی و تغییر در زندگی خود بی‌نیاز از دریافت توجه و حس احترام دیگران هستند.

البته نکته مهمی در این زمینه وجود دارد که نباید آن را فراموش کرد. واقعیت این است که همه از اینکه دیگران به او احترام بگذارند، خوشحال می‌شوند اما این موضوع در بعضی از تیپ‌های شخصیتی، عاملی تعیین‌کننده برای ایجاد انگیزش و حرکت رو به جلو است در حالی‌که در بعضی دیگر از تیپ‌های شخصیتی، این طور نیست و عامل انگیزش و رفتارهای گوناگون از وجود خود افراد سرچشمه می‌گیرد.

مثلا اشخاصی که در تیپ شخصیتی کاشف قرار دارند، ترجیح می‌دهند، هر چیزی را کشف و بررسی کنند و برای رسیدن به اهداف خود نیازی به تأیید دیگران در طول مسیر ندارند. آنها دوست دارند همه چیز را خود کشف و بررسی کنند و در این راه نیازی به تأیید یا تکذیب دیگران ندارند. شخصیت‌های تحلیل‌گر هم همین‌طور هستند و نیاز زیادی به دریافت احترام از سوی دیگران ندارند. آنها هم با تکیه بر قوه تحلیل شخصی‌شان پیش می‌روند و اگر قرار به محترم شمارده شدن باشد، ترجیح می‌دهند تا به واسطه قوه تحلیل‌گری‌شان مورد احترام و ستایش قرار بگیرند. هر یک از این دو تیپ شخصیت دارای ۴ گروه شخصیتی هستند و در هر گروه هم ویژگی‌ها و رفتارهای متفاوتی وجود دارد.

دیدگاه تیپ شخصیتی شما نسبت به مسئله احترام اینگونه است

مشارکت اجتماعی و رشد فردی

افرادی که دارای شخصیت‌های آشفته یعنی وابسته هستند، بیشتر به دریافت احترام از سوی دیگران اهمیت می‌دهند. ۹۵ درصد این افراد به لزوم محترم شمارده شدن اعتقاد دارند. اما ۸۹ درصد از افرادی که صریح و مستقل هستند، به دریافت احترام از سوی دیگران باور دارند و این موضوع را  با اهمیت در نظر می‌گیرند. اگر می‌خواهید ببینید که هر شخص تا چه میزان به نظر دیگران و تأیید و تکذیب آنها اهمیت می‌دهد، باید به اینکه درونگرا یا برونگرا است نیز توجه داشته باشید. افراد برونگرا، انرژی و انگیزشی از جمع دریافت می‌کنند که افراد درونگرا به هیچ‌وجه به دنبال آن نیستند. ۹۱ درصد افراد برونگرا به مقوله احترام توجه و نگاه جدی دارند در حالی‌که ۸۵ درصد از افراد درونگرا برای این موضوع ارزش قائل هستند.

نتیجه‌گیری

آنچه کاملا مشخص است، این موضوع است که همه از محترم بودن و دریافت حس احترام لذت می‌برند. تفاوت تیپ‌های شخصیتی مختلف در این است که واکنش‌های مختلفی نسبت به این مقوله در وجودشان شکل می‌دهند. مثلا بدیهی است که همه ما دوست داریم در یک مهمانی مورد احترام صاحب خانه قرار بگیریم اما اشخاصی که به شدت به موضوع احترام توجه دارند، در صورت بی‌محلی صاحب خانه ناراحت می‌شوند و بنا به یکی از  ۱۶ تیپ شخصیتی که به آن تعلق دارند، واکنش نشان می‌دهند. این واکنش می‌تواند به شکل دعوا، انتقام و یا … باشد. از سوی دیگر، افرادی که روی واکنش‌های دیگران نسبت به خود چندان حساس نیستند و نیروی انگیزشی و اراده تصمیم‌گیری را از منابع درونی کسب می‌کنند، در مواجهه با چنین شرایطی، کمتر ناراحت می‌شوند و اوضاع و احوال خود را به شکلی متفاوت مدیریت می‌کنند.


وقتش رسیده 🙂
اگر شما هم می خواهید در تیپ شخصیتی خود یک فرد موفق باشید از این لینک پکیج ویژه تیپ شخصیتی خود را تهیه کنید.

برچسب‌ها: , , , ,
مقالات پیشنهاد شده

ما عاشق خواندن نظرات شما هستیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست