مقالهوبلاگ

تیپ های شخصیتی از نگاه یونگ

اشتراک گذاری این مطالب در:

انواع تیپ های شخصیتی از نظر یونگ

یونگ کیست؟

یونگ به عنوان یکی از برجسته ترین شاگردان فروید بود که در زمینه روانشناسی نظریات متعددی را ارائه کرده است. او هم مانند استاد خود بر روی ناخودآگاه تاکید زیادی دارد و معتقد است که بسیاری از رفتارها، گفتارها و حرکات ما از ناخودآگاه ما ناشی می شود. همچنین او می گوید عوامل نژادی و تکاملی در ساخت شخصیت نقش مهمی دارند. به طوری که هر فرد محصول اعصار و قرون اجداد خودش است.

عوامل تاثیرگذار بر انواع تیپ های شخصیتی از نظر یونگ

همانطور که گفتیم یونگ معتقد است شخصیت انسان در ارتباط با خصیصه های فرهنگی است. به این معنا که فرهنگ یک جامعه در طی قرن ها شکل می گیرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در این بین افراد یک جامعه از فرهنگ منحصر به فرد محل زندگی خود تاثیر می پذیرند. اما به طور کلی ساختار انواع تیپ های شخصیتی از چندین سیستم تاثیر می پذیرد. این سیستم ها عبارتند از: ایگو، ناخودآگاه شخصی و عقده‌های آن، ناخودآگاه جمعی و ارکی‌تایپ‌های آن، پرسونا، آنیما، آنیموس و سایه.

در ادامه هر یک از این سیستم های تاثیرگذار را شرح می دهیم.

ایگو (خود)

ایگو (خود) به معنای ضمیرخودآگاه افراد است که شامل خاطرات، تفکرات، احساسات و ادراکات آگاهانه است. زمانی که فرد تصمیماتی را براساس فکر و آگاهی کامل می گیرد، همان خود یا ایگو است. از نظر یونگ افرادی که ایگو در آنها قدرتمند عمل می کند دارای احساس مسئولیت بیشتر و ثبات شخصیت هستند.

ناخودآگاه شخصی

دومین سیستمی که در تشکیل ساختار انواع تیپ های شخصیتی موثر است، ناخودآگاه شخصی است. این سیستم به تجاربی مربوط می شود که زمانی فرد نسبت به آنها آگاهی داشته است اما به دلیل مختلف آنها را سرکوب می کند. برای مثال فردی که قصد دارد از خوردن غذاهای چرب و شیرین خودداری کند، اما وقتی روی میز غذا قرار می گیرد بدون اینکه اراده کند چشم و حواسش به صورت غیرارادی به سمت غذاهای مورد علاقه اش می رود.

عقده

تیپهای شخصیتی یونگ

عقده سومین سیستمی است که از نظر یونگ بر روی انواع تیپ های شخصیتی تاثیر می گذارد. عقده شامل مجموعه ای سازمان‌ یافته از احساسات، تفکرات، ادراکات و خاطرات که در ناخودآگاه شخصی قرار می گیرد. اگر فرد کنترلی روی احساسات نداشته باشد، تمام شخصیت خود را در خدمت ارضای عقده قرار می دهد.

ناخودآگاه اشتراکی

چهارمین سیستم تاثیرگذار بر روی انواع تیپ های شخصیتی عبارت است از ناخودآگاه جمعی یا اشتراکی. یونگ معتقد است ناخودآگاه جمعی، قوی‌ترین و بانفوذترین سیستم روان است. در این سیستم خاطرات نژادی و تمام تجاربی طی تکامل انسان، به وسیله نسل‌ها تکرار شده است، مستقر می شود.

ارکی تایپ (کهن الگوها)

تیپ های شحصیتی یونگ

پنجمین عامل تاثیر گذار بر روی انواع تیپ های شخصیتی از نظر یونگ ارکی‌تایپ یا (کهن الگو) است. این سیستم به معنای تمامی تجربیات و معلوماتی است که در طول تاریخ بشری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. برای مثال میل به جاودانگی از گذشته های دور در نسل بشر بوده است و افسانه ها و اسطوره ها یکی از این نشانه هاست.

پرسونا یا نقاب

ششمین سیستم تاثیرگذار بر روی ساختار شخصیت پرسونا یا نقاب است. نظر یونگ بر این است که جامعه یک نقاب را به افراد خود تحویل می دهد. برای فهم بهتر این موضوع به ضرب المثل «گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو». به این معنا که افراد یک جامعه بر حسب شرایط و موقعیت نقاب خاصی را از جامعه خود می گیرند. این نقاب از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است.

هفآنیما و آنیموس

یکی دیگر از سیستم های تاثیرگذار بر روی شکل گیری انواع تیپ های شخصیتی هفآنیما و آنیموس است. یونگ معتقد است انسان از نظر فیزیولوژیکی دارای هورمون‌های مردانه و زنانه است که در هر دو جنس ترشح می‌شود. آنیما به قسمتی از شخصیت زنانه مرد گفته می شود. در عین حال زنان هم قسمتی از شخصیت آنها مردانه است که یونگ آن را آنیموس می نامد. برای مثال مردی که مثل زنان احساسی است، در واقع بخش آنیمای او فعال تر است. همینطور زنانی که مثل مردان رفتار می کنند، شجاعانه و جسورتر هستند، آنیموس در آنها قدرتمندتر است.

سایه

آخرین عامل تاثیرگذار بر روی انواع تیپ های شخصیتی از نظر یونگ سایه است. سایه همان جنبه حیوانی یا پست طبیعت انسان است. این جنبه شامل غرایز حیوانی و رفتارهای خشنی است که از انسان دیده می شود. از نظر یونگ سایه از اجداد به انسان رسیده است.

یونگ و ساختار شخصیتی انسان

یونگ معتقد است شخصیت انسان به صورت یک سیستم انرژی نیمه بسته عمل می کند. نیروی روانی انسان که از متابولیسم بدن نشأت می گیرد، صرف فعالیت ها، رفتارها و خواسته های انسان می شود. به طوری که حتی گرایش های فکری و عاطفی انسان هم از همین نیروی روانی شکل می گیرد. برای مثال مثبت اندیشی و یا منفی بافی که آینده و زندگی ما را شکل می دهد، از نیروی روانی نشات می گیرد.

یکی دیگر از نظریات یونگ در زمینه شکل گیری شخصیت، جابجایی نیرو و هم ترازی نیرو است. از نظر او هیچگاه نیروی روانی از بین نمی رود. بلکه در جاهای مختلف به کار گرفته می شود. اگر این نیرو در کانال مثبت اندیشی قرار بگیرد، به موفقیت، ثروت و هدف می رسد. اما اگر وارد کانال منفی بافی شود، به شکست، سرخوردگی و نامیدی منتهی می شود.

در عین حال یونگ می گوید وقتی دو جسم با میزان انرژی متفاوت در ارتباط باهم قرار می گیرند، انرژی از جسم قوی و قدرتمند به جسم ضعیف منتقل می شود. برای مثال زمانی که یک فرد منفی باف در کنار یک فرد مثبت اندیش قرار می گیرد، تاثیرگرفتن یکی از این دو نفر به میزان قدرت آنها بستگی دارد. اگر فرد منفی باف قدرتمندتر باشد، بر روی فرد مثبت اندیش اثر می گذارد. این اصل برای رسیدن به تعادل قوا رخ می دهد.

انواع تیپ شخصیتی از نظر یونگ

یونگ دو نوع تیپ شخصیتی را از هم متمایز می کند: برونگراها و درونگراها. افراد برونگراها به سمت دنیای عینی و بیرون تمایل دارند. آنها به افراد و اشیا اطراف خود توجه زیادی دارند. در زمان حال زندگی می کنند، خونگرم و اجتماعی هستند. این افراد نسبت به محیط بیرون احساس مسئولیت می کنند.

از نظر یونگ درونگراها بیشتر به دنیای درون خود توجه دارند. افراد اجتماعی نیستند و کم حرف هستند. بیشتر از آنکه بخواهند به دنیای بیرون توجه کنند، احساسات و افکار خود را در اولویت قرار می دهند. این افراد محافظه کار هستند و به ندرت به کسی اعتماد می کنند. آنها در نوشتن بهتر از گفتن عمل می کنند. همچنین درونگراها از قرار گرفتن در جمع خودداری می کنند.

یونگ برای دسته بندی انواع تیپ های شخصیتی به چهار کنش روانی اشاره می کند که شامل تفکر، احساس، ادراک و الهام است. بر این اساس او 8 نوع تیپ شخصیتی را معرفی می کند:

  • سنخ فکری برون‌گرا: از نظر یونگ این تیپ شخصیتی انعطاف پذیر هستند و می توانند براحتی هیجانات و احساساتشان را سرکوب کنند. دانشمندان در این دسته قرار می گیرند.
  • سنخ احساسی برون‌گرا: دومین نوع تیپ شخصیتی از نظر یونگ که شدیدا هیجانی عمل می کنند. آنها برای اصول اخلاقی، آداب و رسوم و ارزش ها احترام زیادی قائلند. همچنین در مقابل انتظارات و عقاید دیگران واکنش نشان می دهند. اغلب زنان دارای تیپ شخصتی احساسی برونگرا هستند.
  • سنخ ادراکی برون‌گرا: این نوع تیپ شخصیتی همواره به دنبال لذت و شادی و تداوم تجربه‌ها و حس‌های جدید است. آنها واقع بین هستند و می توانند خود را با افراد و موقعیت های جدید منطبق کنند.
  • سنخ الهامی برون‌گرا: این تیپ شخصیتی دارای توانایی زیادی در بهره‌برداری از فرصت‌ها هستند. خلاقیت و جذب عقاید جدید از جمله مشخصه این دسته است. کارآفرین ها در این دست قرار می گیرند.
  • سنخ فکری درون‌گرا: این افراد سازگاری خوبی با دیگران ندارند، در بیان افکار خود مشکل دارند و ظاهرا بی‌احساس بوده و توجهی به دیگران ندارند. آن‌ها نه بر احساس خود، بلکه بر اندیشه‌های خود متمرکزند.
  • سنخ احساسی درون‌گرا: این تیپ شخصیتی اغلب تفکرات و هیجانات بیرونی را سرکوب می کند. به همین دلیل از نظر دیگران اسرار آمیز و دست نیافتنی هستند. از دیگر ویژگی های آنها تواضع و آرامش درونی است.
  • سنخ ادراکی درون‌گرا: این نوع تیپ شخصیتی غیرمنطقی عمل می کنند و فعالیت های انسان را به عنوان یک سرگرمی می پندارند.
  • سنخ الهامی درون‌گرا: این دسته از افراد به استدلال های غیرعینی و شهود توجه دارند. و به همین دلیل می توان آن‌ها را رویایی و خیال‌پرداز دانست.

این فقط یک معرفی ساده بود

∗∗∗  اگر به شخصیت شناسی علاقع دارید و دوست دارید این موضوع رو بطور کامل یاد بگیرید، پیشنهاد میکنم حتما در کلاس شخصیت شناسی یونگی خودساخته شرکت کنید 

مدت کلاس 20 ساعت و محل آن تهران(ونک) در 5 جلسه و شهریه آن : 550/000 تومان میباشد 

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام شماره موبایل به همراه نام خانوادگی خود را به آیدی تلگرام یا پیج اینستاگرام ما ارسال کنید :

instagram: @Selfmade_ir

Telegram: @Selfmadesupport

 

 

برچسب‌ها: , , , , , , ,
مقالات پیشنهاد شده

3 دیدگاه. Leave new

ما عاشق خواندن نظرات شما هستیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست