اعتماد به نفسعزت نفسمقالهوبلاگ

اعتماد به نفس و عزت نفس نداشتن چه بر سر ما می آورد؟

اشتراک گذاری این مطالب در:

اعتماد به نفس و عزت نفس به معنای حس مثبت خود داشتن است. به عبارت دیگر افرادی که از اعتماد به نفس و عزت نفس برخوردارند، افکار مثبتی نسبت خود دارند و به همه توانایی ها و استعدادهای خود واقف هستند. این افراد نیمه پر لیوان را می بینند و از غرولندهای بی مورد و مداوم نسبت به خودشان خودداری می کنند. وجود این خصلت باعث می شود تا افراد براحتی در میان جمع های خانوادگی، دوستانه و محل کار حاضر شوند. از ابراز عقیده و حرف هایشان هراسی به دل راه ندهند.

اما حال اگر میزان اعتماد به نفس و عزت نفس در افراد کم شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ در ادامه با مجله موفقیت سلف مید همراه باشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.

بیشتر بخوانید: افزایش اعتماد به نفس با بهترین توصیه ها

1-ناتوانی از ابراز عقیده

اولین اثر کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس در افراد ناتوانی در ابراز عقیده است. به عبارت دیگر آنها قادر نیستند در جمع ها حرف های خود را بیان کنند. این حرفها گاهی نیازهای واقعی افراد هستند که در صورت عدم بروز، به عقده تبدیل می شوند. افرادی که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند از جمع فراری اند و اگر مجبور شوند در یک جمع حاضر شوند، خود را با کار دیگری از جمع مشغول شدن با تلفن همراه سرگرم می کنند تا از گفتن حرفها و عقایدشان خودداری کنند.

2- موافقت با همه نظرات

افراد فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس فورا با هر نظری موافقت خود را اعلام می کنند. این افراد بدون اینکه در مورد نظرات دیگران فکر کنند، آن را می پذیرند و گاهی تا مرحله اجرا هم می روند. شاید شنیده باشید که می گویند فلان فرد طرفدار حزب باد است. این خصیصه رفتاری از نبود اعتماد به نفس و عزت نفس حاصل می شود. افراد اگر بدانند صاحب تفکر و قوه تعقل هستند در مورد نظرات دیگران کمی اندیشه می کنند و سپس پاسخ خود را در مورد نظرات دیگران ابراز می کنند.

بیشتر بخوانید: باور آدم های موفق و شیوه فکر کردن آنها در زندگی با شما فرق دارد؟

3- خودستایی مداوم

خودستایی مداوم

برای افزایش اعتماد به نفس از خوددستایی دست بردارید. اگر چه خوب است که انسان نسبت به آنچه که دارد، مطلع باشد، اما خودستایی بیش از حد یکی از اثرات سوء کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس است. افرادی که از فقدان اعتماد به نفس رنج می برند، گمان می کنند خود را از دیگران پایین تر می بینند و از سوی دیگر تصور می کنند. ویژگی های مثبت و امتیازهای آنان توسط دیگران هم نادیده گرفته می شود. بنابراین برای جبران این معضل سعی می کنند مدام از خودشان تعریف و تمجید کنند که این خصلت گاهی آزاردهنده می شود و باعث نفرت و انزجار اطرافیان از فرد می شود. به طوری که گفته می گویند فلانی کمبود دارد. این جمله همان نبود اعتماد به نفس و عزت نفس را بیان می کند.

بیشتر بخوانید: عزت نفس در رشد فردی چگونه تاثیر میگذارد؟

4- رسیدگی بیش از حد به سر و وضع

افراد فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس به دلیل اینکه خودِ واقعی شان را دست کم می گیرند و تصور می کنند چیزی برای عرضه ندارند، به ظاهر توجه بیشتری می کنند. این افراد به سر و وضعشان بیش از حد می رسند تا بیشتر دیده شوند. برای مثال آرایش های زننده یا لباس هایی که گاهی با شأن و عرف جامعه سازگار نیست، نشان از نبود اعتماد به نفس و عزت نفس است.

5- نداشتن روحیه انتقادپذیری

انتقادپذیری یکی از ویژگی های افراد با اعتماد به نفس و عزت نفس بالاست. این افراد می توانند که از ویژگی های مثبتی برخوردار هستند. بنابراین اگر کسی به آنها انتقاد کند موضعگیری و پرخاش نمی کنند و می دانند این انتقادات از سر خیرخواهی است. اما اگر فرد اعتماد به نفس و عزت نفس نداشته باشد، انتقادپذیر نیست. چرا که او توانمندی های خود را دست کم می گیرد. زمانی هم که دیگران به او انتقاد کنند، به طور کلی نسبت به خود بدبین می شوند و بدبینی خود را به صورت پرخاشگری به فرد مقابل نشان می دهند.

بیشتر بخوانید: اثرات نداشتن اعتماد به نفس در محیط کار چیست؟

6- اعتماد به نفس و عزت نفس با تغییر فوری عقیده

نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس

یکی دیگر از اثرات فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس کافی در افراد تغییر عقیده در کوتاه مدت است. این افراد نظر ثابتی در مورد پدیده ها ندارند و به سرعت نظرات و عقاید آنها تغییر می کند. دلیل این امر تاثیرپذیری مطلق از دیگران است. آنها هیچ کنترلی بر روی افکار و عقاید خود ندارند و با توجه به نظرات دیگران اظهار عقیده می کنند. حال الگوهای آنها هم مدام تغییر می کنند و به همین دلیل است که سریع تغییر عقیده می دهند. در اصطلاح به این افراد دمدمی مزاج هم گفته می شود که علت اصلی آن به نبود اعتماد به نفس باز می گردد.

7-تسلیم در برابر رویاها

همه افراد افسانه شخصی و رویاهای خود را دارند. برای رسیدن به این رویاها داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس کافی الزامی است. حال اگر فرد از این ویژگی فارغ باشد، بزودی در مقابل اهداف و رویاهاش تسلیم می شود. چرا که گمان می برد از توانایی کافی برای رسیدن به اهداف برخوردار نیست. این افراد مداوم به خود انرژی منفی تزریق می کنند که همین امر باعث می شود از رسیدن به اهدافشان بازداشته شوند. غالبا افراد فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس شکست خورده و ناامید هستند.

8-مقایسه با دیگران و حسادت کردن

افراد فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس به طور مداوم خود را با دیگران مقایسه می کنند و تصورشان این است که دیگران از آنها برترند. این رویکرد رفتاری باعث تقویت حس حسادت در افراد فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس می شود. به طوری که از موفقیت های دیگران بشدت ناراحت و افسرده می شوند. از سوی دیگر دلیل شکست های خود را نبود اعتماد به نفس و عزت نفس نمی دانند بلکه فکر می کنند این دیگران هستند که مانع از پیشرفت آنها می شوند. همچنین موفقیت های دیگران باعث می شود تا آنها بیشتر از خودشان متنفر شوند و این تنفر را در غالب حسادت و حس تنفر از دیگران نشان می دهند.

9- برهم ریختن اندام و ظاهر

اعتماد به نفس و عزت نفس

گاهی افرادی که به فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس مبتلا هستند به اندام و ظاهر خود رسیدگی نمی کنند. این افراد یا بیش از حد چاق و یا لاغر می شوند که اندام آنها تناسب خود را از دست می دهد. همین عامل در تنفر بیش از خود نقش زیادی دارد. افرادی که بیش از حد چاق یا لاغر هستند، بیشتر از خود منزجر می شوند. صورت های افسرده و ژولیده هم از دیگر نتایج نداشتن اعتماد به نفس است.

10- توجیه اشتباه به جای رفع آن

افرادی که از اعتماد به نفس و عزت نفس کافی برخوردار نیستند، زمانی که دچار اشتباه می شوند، به جای اینکه به دنبال علت آن باشند و در جهت رفع آن قدم بردارند، به طور کلی آن را انکار کرده و با توجیه سعی می کنند خود را تبرئه کنند. به این دلیل که اعتماد به نفس ندارند و اگر بخواهند اشتباه را به گردن بگیرند حسشان نسبت خودشان بدتر می شود. پس برای اینکه بیشتر از این نسبت به خود بدبین نشوند، لاجرم اشتباه را توجیه می کنند. به دلیل اینکه افراد علت اصلی اشتباه را واکاوی نمی کنند، ممکن است پس از مدتی دوباره به همین اشتباه دچار شوند.

11-انداختن تقصیرات به گردن دیگران

فردی که فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس است همیشه سعی می کند تقصیرات را به گردن دیگران بیندازد و خود را بی گناه و بی تقصیر جلوه دهد. چون هیچ تصویر مثبتی از خود ندارد و حال تصورش این است که اگر اشتباه و تقصیر را بر گردن بگیرد، دیگران نسبت به او بیش از حد بدبین می شوند و او را طرد می کنند. در حالیکه یک فرد با اعتماد به نفس و عزت نفس بالا می داند که این اشتباه نمی تواند تمام آن ویژگی های مثبت او را مخدوش کند.

 

اگر اراده کردی عزت نفست رو یک بار برای همیشه بسازی روی عکس زیر کلیک کن

اعتماد به نفس و عزت نفس نداشتن

برچسب‌ها: , , , , ,
مقالات پیشنهاد شده

ما عاشق خواندن نظرات شما هستیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست