آزمون تست شخصیت ام بی تی آی MBTI


تست روانشناسی ام بی تی آی MBTI یک تست روانشناسی معروف است که که بر اساس نظریه تیپ های روان شناس و روانپزشک سویسی کارل گوستاو یونگ طراحی شده است. نتیجه و تحلیل این تست روانشناسی تفاوت های بین انسان ها را نشان می دهد.

  • مهمترین کاربردهای تست روانشناسی MBTI 
  • تعیین ویژگی های فردی، نقاط قوت و ضعف هر تیپ شخصیتی در جهت بهبود رشد فردی
  • پیشنهاد رشته های تحصیلی مناسب هر تیپ شخصیتی
  • ارائه شغل های مناسب و نامناسب هر تیپ شخصیتی
  • معرفی شخصیت زنان و مردان هر تیپ
  • بررسی عملکرد افراد دارای هر تیپ شخصیتی

با انجام این تست و سپس مشاهده تحلیل آن، با به کارگیری نتایج ارائه شده می توانید رشد فردی خود را بهبود دهید

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.


31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.


41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.


آزمون با موفقیت به پایان رسید

تیپ شخصیتی شما NO JS!

NO JS!

جهت مشاهده تحلیل نتیجه آزمون بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاهده تحلیل آزمون

جهت ارسال نتیجه به ایمیل تان، آدرس ایمیل را در کادر زیر وارد کنید.

نتیجه آزمون را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.: BlackSwanLab :.
فهرست