مقالهموفقیت در روابطوبلاگ

1+1=3: سه نوع رابطه ای که در زندگی تان وجود دارد

اشتراک گذاری این مطالب در:

همه ما رابطه های مختلفی را در زندگیمان داریم؛ از روابط با خانواده و همسر گرفته، تا روابط دوستان با دوستان یا روابط کاری که در محیط کار تجربه می کنیم. در هر کدام از این روابط خصوصا در رابطه با همسر ممکن است سه حالت به وجود بیاید. حالت اول رابطه وابسته است که ما آن را (1+0=0) می نامیم. حالت دوم رابطه مستقل است که آن را (1+1=2) می نامیم.

اما آخرین حالت یک رابطه که بهترین و موفق ترین نوع آن است، رابطه همکاری یا همان (1+1=3) می باشد. اگر می خواهید بدانید که رابطه فعلی شما با عشقتان و یا حتی خانواده و دوستانتان چه نوع رابطه ای است و هر کدام از روابط چه ویژگی هایی دارند، مطالعه این مقاله را پیشنهاد می کنیم.

همه ما روابط مختلفی را در زندگیمان داریم، با دوستانمان، خانواده، همسر، رئیس، کارمند و خودمان. برخی از روابط ما عالی هستند درحالی که برخی دیگر از آنها روابط ناسالمی هستند. آنها روابطی هستند که برایشان وقت زیادی صرف کرده ایم اما آنها را به پایان نمی رسانیم. و برخی از آنها بدون هیچ تلاشی روابط کاملی هستند. برخی از این روابط تکه ای از ما را از بین می برند اما برخی دیگر تکه ای از خودمان را به ما اضافه می کنند. ما می توانیم از طریق روابط، خودمان را پیدا کنیم. یا می توانیم خودمان را در این روابط از بین ببریم.

رابطه یک موضوع فازی(Fuzzy) است. سه نوع رابطه در زندگی مان وجود دارد: بد، بهتر و بهترین.

«یک رابطه ی عاشقانه، رابطه ای است که معشوق بتواند خودش باشد: با من بخندد، به من نخندد. همراه با من گریه کند اما هرگز به خاطر من گریه نکند. عاشق زندگی، عاشق خودش و عاشق عشق ورزیدن باشد. چنین رابطه ای بر اساس آزادی است و هرگز نمی تواند در قلب یک فرد حسود رشد کند.»

Leo F. Buscaglia

1. رابطه وابسته (1+0=0)

این نوع رابطه زمانی اتفاق می افتد که یک طرف وابسته به طرف مقابل باشد یا این که هر دو طرف به یکدیگر وابسته باشند.

این نوع رابطه به عنوان بدترین رابطه شناخته شده است. زمانی که احساس می کنید کمبود و ضعفی در خودتان دارید، آن را در شخص دیگری جستجو می کنید.

چند بار در دایره دوستانتان دیده یا شنیده اید که شخصی برای خوشبختی خودش در جستجوی نیمه بهترش می گردد؟ این غم انگیز است، زیرا شادی واقعی تنها می تواند از درون خودمان بیاید. از نظر روانشناسی غیر ممکن است که اگر خودتان شاد نیستید، بتوانید با شخص دیگری شاد باشید. اگر حتی خودمان برای خودمان کافی باشیم، هرگز نمی توانیم شاد باشیم.

ممکن است بگویید که «اما افرادی هستند که در رابطه وابسته هستند و به نظر خوشحال می آیند». و البته نکته ی اصلی در اینجا «به نظر می رسد» است. مردم دوست دارند که به خودشان دروغ بگویند (و این برای یک رابطه مضر است)، یا شاید داشتن شخص دیگری که همه نیازها و خواسته های آنها را برآورده کند، باعث می شود که احساس تنهایی نکنند. یا این که آنها در آن طرف معادله قرار می گیرند و از این که شخصی به آنها وابسته است لذت می برند زیرا باعث می شود که حس مهم بودن و ضروری بودن بکنند.

در موقعیت اول، شما قربانی هستید و به دنبال کسی هستید که به آن دلبسته شوید. شما به وسیله آن شخص زندگیتان را ادامه می دهید. در موقعیت دوم، شما شخصی هستید که از داشتن کسی که به شما احتیاج دارد، لذت می برید زیرا احساس می کنید که آن ها نمی توانند شما را ترک کنند.

در هر دوحالت، هر دو نفر بازنده هستند.

به همین دلیل است که این صفحه عنوانی به صورت 1+0=0 دارد. زیرا حتی زمانی که شما فرد کاملی هستید و می خواهید کاری را انجام دهید، طرف مقابل با وابستگی اش مانع انجام آن کار می شود.

این فرمول می تواند 1+0=0 یا 0+0=0 باشد. با این حال اگر چنین شرایطی را ایجاد کردید، می تواند ناسالم وناپایدار باشد و البته منجر به خوشبختی و شادی واقعی نیز نمی شود.

افراد در چنین رابطه ای برای خودشان زندگی نمی کنند بلکه برای شخص مقابل زندگی می کنند. زندگی شریکشان، زندگی خودشان می شود.

اما زمانیکه تمام ارزش زندگی خودتان را برای شریکتان قرار می دهید و خودتان را فراموش می کنید،  می تواند منجر به شکست شود.

تنها زمانیکه عاشق خودمان باشیم، می توانیم عشق واقعی را به شخص دیگری نثار کنیم. عشقی که اساس آن بر پایه ی رشد باشد نه بر پایه ی پوسیدن.

زمانیکه ما تنها برای خودمان کافی هستیم، به نوع دوم رابطه می رسیم.

2. رابطه مستقل (1+1=2)

این نوع رابطه زمانی شکل می گیرد که یک طرف کامل باشد و مستقل از طرف مقابل باشد. این اولین گام به سوی یک رابطه سالم است. روابط مستقل روابطی هستند که دو نفر وجود دارند که هر یک زندگی، هدف و دیدگاهی دارند که برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

زندگی خودشان، اولین اولویت برای آنها است.

افراد مستقل معمولا بیش از اندازه برای خودشان کافی هستند و این گونه به نظر می آید که آنها نمی توانند شخص دیگری را به زندگی شان وارد کنند. و این اولین مشکل این نوع روابط می باشد.

وقتی که دو نفر با خصوصیت قوی بودن و وابسته به خود بودن وجود دارند، از خودشان این سوال را می پرسند که چرا باید به شخص دیگری نیاز داشته باشند. این افراد می توانند خود محور باشند و اغلب نیازی به همکاری با دیگران ندارند.

زیرا این افراد نمی خواهند یا نمی توانند مزایای وقت گذرانی با دیگران را ببینند. این نوع روابط مشکلاتی را به همراه دارد مانند فاصله ی احساسی، احساس رقابت مداوم یا استانداردهای بالایی که طرف مقابل نمی تواند آن ها را در نظر بگیرد.

من بخاطر این موضوعات در گذشته، احساس گناه می کنم. من استاندارد های خودم را داشتم و بخاطر هیچ چیزی از آنها کوتاه نمی آمدم. این باعث شد که من از مردمی که به نظر دوست من می آمدند دور شوم. بنابراین، راهی برای مقابله با این موضوع پیدا کردم. اما در بخش بعدی بیشتر به این مورد می پردازم.

عنوان این قسمت 1+1=2 است، زیرا دو فرد قوی می توانند یک چیز قوی تر را بسازند، قوی به اندازه مجموع توان دو نفره شان. با این حال، مستقل بودن همچنان اولین قدم به سوی بهترین نوع رابطه می باشد.

بیشتر بخوانید: ویژگی شخصیتی افراد موفق چیست و چطور به همه‌چیز می‌رسند؟

3. رابطه همکاری (1+1=3)

این رابطه زمانی اتفاق می افتد که یک فرد مستقل و وابسته به خود، تصمیم می گیرد تا زندگی اش را با شخص مستقل و وابسته به خود دیگری سهیم شود و یک همکاری ای را ایجاد کند که منجر به هم افزایی شود.

من بهترین قسمت را برای آخر نگه داشته ام. رابطه ی همکاری یا هم افزایی نوعی رابطه است که همه باید برای آن تلاش کنیم.

روابط همکاری و همزیستی بر پایه ی هر دو طرف است، وقتی که همدیگر را به طور کامل درک می کنند و سعی نمی کنند که با اشغال فضای زندگی یکدیگر، همدیگر را محدود کنند.

عنوان 1+1=3، در مورد قدرت یک رابطه صحبت می کند. زیرا دو شریک برای ایجاد چیزی قوی تر با یکدیگر متحد می شوند.

تنها زمانی که ما خودمان را به طور کامل می پذیریم و معتقدیم که شادی و خوشبختی واقعی از درون خودمان می آید، آنگاه می توانیم یک رابطه ی همکاری و هم زیستی را ایجاد کنیم. و بعد از آن می توانید شخصی را پیدا کنید که با او کامل شوید و حس ساختن چیزی قوی تر و بزرگتر را داشته باشید. وقتی این کار را انجام دادید، هوشمندانه است که این فرد را ترک نکنید.

این بدین معنی نیست که به آن فرد بچسبید و رابطه را وابسته کنید. من این اتفاق را دیده ام. این کار را انجام ندهید. تنها تصدیق کنید که شخصی که در مقابل شماست، همان کسی ست که با او می توانید آینده ی بهتری را ایجاد کنید، و تلاش کنید که آن را پرورش داده و قوی نگه دارید.

بیشتر بخوانید: چگونه بهترین دوست خود و دیگران باشیم و روابطمان را بهبود دهیم؟

نتیجه

به افرادی که اکنون در رابطه ی همکاری و هم افزایی هستند تبریک می گویم و می گویم که آن را قوی نگه دارید.

از افرادی که در روابط مستقل هستند، می خواهم تا متوجه شوند که نباید همه کارها را به تنهایی انجام داد. آغوش خود را برای دیگران باز کنید و جادویی که اتفاق می افتد را ببینید.

به افرادی که در روابط وابسته هستند، می گویم شاید وقت آن رسیده است که روابط و زندیگی تان را ارزیابی کنید. بر روی خودتان کار کنید تا در خود اعتماد به نفس ایجاد کنید و برای بهبود روابط وابسته در همه زمینه های زندگی تان تلاش کنید.

برچسب‌ها: , , ,
مقالات پیشنهاد شده

ما عاشق خواندن نظرات شما هستیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست